The Role of Technology in Modern Music Production

The rise of technology has revolutionized the music industry in more ways than one, from how music is composed and recorded to how it is shared and consumed. The Circular Source of sound in the concert hall provided a 360-degree sound experience for the audience. Technology has had an especially...

The Best Budget-Friendly Travel Tips

Traveling on a budget doesn't mean you have to sacrifice your experience. With a little planning and some savvy tips, you can have an amazing time and stick to your budget. Whether you're planning a vacation to a brand new city or going to the same spot every year, you...

Sofia The First Theme Lyrics – Ariel Winters

(Sofia The First Theme) I was a girl in the village doing all rightThen I became a princess over nightNow I gotta figure out how to do it rightSo much to learn and see! Up in the castle with my new familyAnd a school that's just for royaltyA whole enchanted...

Neele Neele Ambar Par Lyrics – Kishore Kumar

Yo Yo Neele neele ambar par chaand jab aaye Pyaar barsaaye humko tarsaaye Aisa koi saathi ho aisa koi premi ho Pyaas dil ki bujha jaaye Neele neele ambar par chaand jab aaye Pyaar barsaaye humko tarsaaye Oh oonche oonche parvat jab choomte hain ambar ko Pyaasa pyaasa ambar jab...

Waving Through A Window Lyrics – Ben Platt

Waving Through A Window - I've learned to slam on the brakeBefore I even turn the keyBefore I make the mistakeBefore I lead with the worst of me Give them no reason to stareNo slipping up if you slip awaySo I got nothing to shareNo, I got nothing to say...

Aadat Lyrics – Atif Aslam

"Aadat" Najaane kab seUmeedain kuch baqi hainMujhe phir bhi teri yaadKyun ati hai?Najaane kab se Durr jitna bhi tum mujhsePaas tere mainAb toh aadat si hai mujhko aise jeene mainZindagi se koi shikva bhi nahi haiAb toh zinda hun main iss neele asmaan main Chaahat aisi hai yeh teriBarhti jayeAahat...

Sneaky Link Lyrics – Hxllywood

Sneaky link (Uh) Sneaky link (Yo, yeah, what?) Sneaky link (Yo) Girl, I can be your sneaky link (Sneaky link) You my sneaky link (Sneaky link) Yeah, ayy (Uh), ayy (Uh, uh) Girl, I can be your sneaky link (We sneaky) Be your sneaky link Girl, I can be your sneaky link (We...

Unwritten Lyrics – Natasha Bedingfield

                                                                                                   ...

Everywhere I Go Lyrics – Hollywood Undead

Everywhere I Go - Everywhere I go, bitches always knowThat Charlie Scene has got a weenie that he loves to show (bitch)Everywhere I go, bitches always knowThat Charlie Scene has got a weenie that he loves to show Wake up, grab beer, grab rear, shave beardPut on some scene gearGotta...

Shiv Tandav Lyrics – Shankar Mahadevan

Shiv Tandav Stotram - जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयंचकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावकेकिशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदिक्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरेमनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर_प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकःश्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥५॥ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा_निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरंमहाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥६॥करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धगज्ज्वलद्_धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्_कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरःकलानिधानबन्धुरः श्रियं...